หน้าแรก ติดต่อเรา

กิจกรรมของบริษัท

16/11/2559

คณะทำงานโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คณะทำงานโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้จัดสัมมนาให้ความรู้เรื่องการต่อต้าน และการประเมินความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชั่นแก่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ นำโดยคุณทัศน์ วนากรกุล กรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้คุณรักกิติ ตั้งล้ำเลิศผู้อำนวยการการเงิน และประธานคณะทำงานฯ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากร