หน้าแรก ติดต่อเรา

นํ้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ตรา เคบีเอสเฟิสต์
บริสุทธิ์ ปลอดภัย ไร้สารฟอกขาว

ผลิตจากอ้อยคุณภาพดี ผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เพราะผ่านกระบวนการขจัดสีด้วยวิธีการกรองและตกผลึกจนได้น้ำตาลที่มีเกล็ดใส สะอาด คุณภาพดีและได้มาตรฐานก่อนถึงมือผู้บริโภค