หน้าแรก ติดต่อเรา

น้ำตาลทรายดิบ

น้ำตาลทรายดิบ

น้ำตาลที่ได้จากกระบวนการผลิตขั้นต้น โดยขบวนการเคี่ยวและตกผลึก จะต้องนำไปผ่านกระบวนการเพื่อทำให้บริสุทธิ์ก่อนจึงจะสามารถนำไปบริโภคได้